Mobbing, czyli o terrorze w pracy

źródło
O przejawach mobbingu w pracy możemy dowiedzieć się głownie z artykułów prasowych i telewizji. Szczególnie ważne jest poznanie samego zjawiska i metod jego zwalczania, ponieważ ofiarą tego rodzaju przemocy może paść każdy z nas. Nie ma określonych zawodów lub typów ludzi, którzy mogą wykorzystać mobbing przeciw pracownikom. Prześladowcą może być kierownik, jak również zwierzchnik czy kolega z pracy.
Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów życia. Pierwszy z nich należy rozpatrywać pod kątem psychologicznym, na który będą składać się wszelkie zachowania naruszające dobro osobiste bez względu na rodzaj działań. Polegają one na długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia jego samooceny i przydatności zawodowej, powoduje jego ośmieszenie lub poniżenie.
Drugi jest aspekt prawny, dzięki któremu możemy dochodzić sprawiedliwości w sądach. W środowisku prawnym przyjęto, że o mobbingu można mówić, gdy prześladowanie trwa od co najmniej 6 miesięcy. Każdy z nas inaczej radzi sobie ze stresem i sytuacjami związanymi z mobbingiem, dlatego w procesach sądowych funkcjonuje tak zwany wzorzec ofiary rozsądnej. Często zdarza się, że nękanie w pracy doprowadza do uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza, który ma obowiązek orzec o stanie zdrowia. Jeżeli uraz rzeczywiście zostanie potwierdzony, mamy prawo domagać się zadośćuczynienia w postaci odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że sprawa może zostać skierowana do sądu jedynie wtedy, gdy dochodzenie wykryje prawną obecność mobbingu i zostaną spełnione elementy zawarte w kodeksie pracy.
Mobbing możemy podzielić na trzy fazy. W fazie wczesnej występują pierwsze konflikty, które zazwyczaj są źle rozwiązywane. Przyczyną takich problemów może być choćby zła atmosfera lub zwyczajne nieporozumienie. W fazie rozszerzenia pracownik staje się swego rodzaju kozłem ofiarnym, do którego zostaje przypięta łatka kłamcy, wrażliwca, lizusa lub inna. Wtedy osoba poszkodowana zazwyczaj nie jest w stanie sprostać podstawowym wymaganiom, co w efekcie może doprowadzić do stanów depresyjnych lub w innych wypadkach niekontrolowanego wybuchu wściekłości i agresji. Wszystko zależy od stanu psychicznego osoby poddanej wpływowi mobbingu. W fazie zaawansowanej działanie prześladowcy może doprowadzić ofiarę do myśli samobójczych, a w ostateczności nawet do samobójstwa.
Z mobbingiem coraz częściej spotykamy się w polskich miejscach pracy. Większość z nas jednak nie wie, jak przeciwdziałać terrorowi ani jak z nim walczyć. Przede wszystkim społeczeństwo powinno zostać uświadomione, jak działa cały mechanizm mobbingu i co zrobić, gdy to nieprzyjemne zjawisko pojawi się w miejscu naszego zatrudnienia. 
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że przeciwdziałanie mobbingowi należy do obowiązków kierownika lub osoby zarządzającej daną firmą. Pracodawca musi dobrze poznać swoich pracowników, pokierować budową zespołu, zarządzać jego pracą i dostarczyć wiedzy na temat efektywnej komunikacji i współpracy. W Polsce funkcjonuje wiele organizacji antymobbingowych, które nie są znane na szerszą skalę. Dlatego w telewizji i prasie powinno być więcej informacji o możliwości otrzymania pomocy. Uważam, że profilaktyki zapobiegania mobbingowi powinniśmy się uczyć przed podjęciem pierwszej pracy. Już w liceum musimy zostać uświadomieni, o co tak naprawdę w nim chodzi.
Co zrobić, gdy nasze prawa zostaną już złamane i staniemy się ofiarą mobbingującego tyrana? Podstawową zasadą jest stawienie mu czoła i niepoddawanie się jego woli. Musimy być stanowczy i konkretnie wyjaśnić mu, że nie podoba nam się takie traktowanie. Ważne jest również, aby nie ukrywać złego zachowania prześladowcy, ponieważ współpracownicy mogą przyjść nam z pomocą. Jeżeli ludzie będą wiedzieli o zaistniałym problemie, to jest większa szansa, że poświadczą zeznania poszkodowanego w sądzie. Czasem żadne wyjaśnienia i prośby nie zadziałają na mobbera, wtedy ofiara może się zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Sądu Pracy. Musimy również pamiętać, że do walki z mobbingiem nigdy nie stajemy sami.
Mobbing należy zwalczać, ponieważ jest to zjawisko negatywne i przynoszące wiele szkód. Gdy staniemy się ofiarą lub będziemy świadkiem napastowania, musimy natychmiast zareagować. Nie bądźmy obojętni! Zadbajmy o to, by nasza praca była przyjemnością. Podpisując umowę, zaznaczmy, że działania mobbingowe będą niezwłocznie przekazywane do sądu lub po prostu spowodują rozwiązanie umowy. Nie dajmy się dyskryminować i pamiętajmy, że mamy swoje prawa, których nawet pracodawcy muszą przestrzegać.

Leave a commentJawaControl

7 lat ago

Terroryzujący pracodawcy uważają, że skoro mają podległych sobie ludzi, mogą wykorzystywać ich jak chcą. To już nawet nie jest kwestia pieniędzy, a zachowania człowieka w sytuacji, kiedy zyskuje władzę nad innymi.

Subskrybuj przez e-mail!

Wprowadź swój adres e-mail, aby zaprenumerować artykuły naszej redakcji i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez e-mail.

Join 13 other subscribers

Czytaj pierwszy!

Czytam i recenzuję na CzytamPierwszy.pl

Rekomendacje czytelników

© 2017 Redakcja Essentia